dissabte, 12 de febrer de 2011

2011 Any Internacional dels Boscos


Observatorio de la Sostenibilidad en España

Aquesta celebració resultarà útil per prendre major consciència que els boscos són part integrant del desenvolupament sostenible del planeta a causa dels beneficis econòmics, socioculturals i ambientals que proporcionen. A aquest efecte, es promourà l'acció internacional darrere de l'ordenació sostenible, la conservació i el desenvolupament de tot tipus de boscos, inclosos els arbres fora d'ells.

Entre les activitats commemoratives de l'Any Internacional dels Boscos figura l'intercanvi de coneixements sobre estratègies pràctiques que afavoreixin l'ordenació forestal sostenible i la reculada de la desforestació i la degradació dels boscos. A fi de facilitar l'organització d'aquestes activitats, s'encoratja als governs al fet que estableixin comitès nacionals i centres de coordinació als seus països respectius, i al fet que aúnen els seus esforços als de les organitzacions regionals i internacionals i les organitzacions de la societat civil.

La Secretaria del Fòrum de les Nacions Unides sobre els Boscos (FNUB) serà el centre de coordinació designat per a la posada en pràctica de l'Any Internacional dels Boscos. És la segona vegada que s'assigna als boscos el seu propi «any internacional». La primera va ser en 1985, quan el Consell de la FAO va demanar a tots els Estats Membres que concedissin un reconeixement especial als boscos en el curs de l'any a fi de centrar l'atenció mundial en la necessitat de conservar i protegir els boscos; despertar la consciència política i pública quant als recursos forestals; identificar i posar en relleu els factors que amenacen a aquests recursos forestals; i mobilitzar a la població, i especialment als joves, perquè participessin en activitats orientades cap a la protecció dels boscos.

La FAO estima que cada any, mes de 130.000 km² de boscos es perden a causa de la desforestació. La conversió a terres agrícoles, la recol·lecció insostenible de fusta, les pràctiques de la gestió inadequada de la terra, i la creació dels assentaments humans són les raons més comunes per a la pèrdua de zones boscoses. Segons el Banc Mundial, la desforestació representa fins a un 20 per cent de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle, que contribueixen a l'escalfament global i, amb això, al canvi climàtic. Els boscos constitueixen l'hàbitat d'al voltant de dos terços de totes les espècies sobre la terra i la desforestació de boscos tropicals produeix la pèrdua de biodiversitat de fins a 100 espècies per dia.

La noticia està agafada de el Obeservatorio de la Sostebilidad en España

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada